Team

Jeanne Baggen Jeanne Baggen?

Jeanne Baggen is in 1983 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 1984 heeft zij een algemene praktijk in Gezondheidscentrum ’t Weeshuis te Nijmegen.

Haar werk als algemeen tandarts combineerde zij met de beroepsdifferentiatie tot tandarts-gnatholoog. In juni 2011 is zij als tandarts-gnatholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgestudeerd. Inmiddels is zij  op het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam begonnen met een promotieonderzoek in dit vakgebied. Zij is tot december 2011 werkzaam geweest bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Nijmegen en tot juni 2018 bij de stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) Amsterdam. Zij is als tandarts-gnatholoog erkend door de NVGPT.

In april 2011 heeft zij met succes het examen van de Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde en de accreditatie als Tandarts-slaapgeneeskundige NVTS behaald. Zij geeft regelmatig Post Academisch Onderwijs op de UMCN over snurken/slaapapneu en de tandheelkundige therapie. Zij zit in een samenwerkingsverband van het slaapcentrum Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

In de periode 2007-2013 is zij medeoprichter en voorzitter van de Tandartsen spoedpost (TAP) Nijmegen op het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis geweest.

Zij heeft 10 jaar gewerkt met de Praktijk voor Gnathologie/Orofaciale Pijn & Disfunctie, binnen het expertise centrum Parodontologie, Implantologie en Endodontologie Nijmegen. Per 1-1-2023 is de Praktijk voor Gnathologie verhuisd naar de Begijnenstraat waar Liza van de Rijt zal aansluiten als tandarts -gnatholoog en veel hulpverleners van de orofaciale pijn team bij elkaar zitten voor een goede interprofessionele samenwerking.

Liza van de RijtLiza van de Rijt

Liza van de Rijt is in 2017 cum laude afgestudeerd als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Op 10 juni 2020 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp ‘orofaciale pijn bij ouderen met dementie’. In 2023 is zij cum laude afgestudeerd aan het ACTA als tandarts-gnatholoog en is sindsdien ook werkzaam bij Gnathologie Nijmegen. Verder is zij geaccrediteerd tandarts-slaapgeneeskundige bij de NVTS sinds 2018.

Luuk van de RijtLuuk van de Rijt

Luuk van de Rijt is in 2014 afgestuurd als arts aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2021 is hij afgestudeerd als Keel-, Neus- en Oorarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Gelijktijdig is hij gepromoveerd aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie, afdeling Biofysica, Donders Institute. Luuk heeft zich, naast de algemene KNO, gespecialiseerd in de otologie. Hiervoor heeft hij ook een fellowship Neurotologie in Antwerpen, België gevolgd. Hij is nu werkachtig in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, waar hij zijn werk combineert met werken in de Praktijk voor Gnathologie Nijmegen