Snurken en slaapapneu

Snurken is een zwaar onderschat probleem in de Nederlandse gezondheidszorg. Naarmate men ouder wordt neemt het percentage snurkers toe. In Nederland snurkt ongeveer 35% van de bevolking op middelbare leeftijd, wat bij het ouder worden oploopt tot boven de 50%. Vrouwen snurken iets minder vaak dan mannen.

Wat is snurken

Het snurkgeluid wordt veroorzaakt bij het ademhalen, wanneer er lucht stroomt door de ruimte tussen het zachte gehemelte en de achterzijde van de tong. Het gehemelte en de achterzijde van de tong komen dicht bij elkaar als men ligt. De luchtweg is dan versmald. De lucht zorgt ervoor dat de weefsels in trilling komen (net als bij een ballon die leegloopt). Een zeer ernstige vorm van snurken waarbij gedurende de slaap de luchtwegen geheel of gedeeltelijk worden geblokkeerd, een pauze van de ademhaling in de slaap, wordt apneu genoemd.

Snurken en slaapapneu verstoren het normale slaapritme van de patiënt, de partner of huisgenoot (soms zelfs de buren) van de patiënt. Daardoor kunnen grote slaapstoornissen ontstaan. Met name de diepe slaap, waarin je echt uitrust, is voor snurkers erg kort, waardoor ze ‘s morgens vaak moe opstaan en overdag extreem slaperig kunnen zijn. Zeker als er sprake is van een apneu (=ademstilstand meer dan 10 sec.) krijgen de hersenen voor langere tijd geen zuurstof. Indien deze apneu’s vaker dan 5 keer per uur optreden, kunnen er concentratiestoornissen en vergeetachtigheid optreden. Bij het oplossen van het snurk- of slaapapneu probleem moet de vibratie of blokkade worden verkleind of weggenomen. Dit kan onder andere door verandering van levensstijl (afvallen, minder alcoholgebruik), vermindering van het gebruik van bepaalde medicijnen, operatief ingrijpen of het plaatsen van apparatuur tijdens het slapen. De beste oplossing verschilt per patiënt. De patiënt kan met zijn/ haar snurk- of slaapapneu terecht bij een speciaal opgeleide tandarts.

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

MRA's zijn tandheelkundige beugels die gebruikt worden om bij patiënten met snurkproblemen en het obstructieve slaapapneu syndroom (OSAS) de onderkaak en de daarmee verbonden weke delen naar voren te houden. Hierdoor wordt de vernauwde bovenste luchtweg bij deze patiënten verruimd en treedt tijdens de slaap een verbetering van de luchtpassage op. Onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling met een MRA vooral effectief is bij patiënten met milde of matige OSAS.

Vergoeding

Er zal volledige vergoeding vanuit de basisverzekering plaatsvinden indien u OSAS hebt, indien u alleen snurkt kunt u de MRA uit een e.v. aanvullende verzekering (deels) vergoed krijgen.

NVTS

Er bestaat op dit ogenblik een netwerk van gecertificeerde tandartsen van de NVTS. Zij volgen daarbij een protocol, dat de patiënt vanaf een intake gesprek tot en met een eindcontrole begeleidt. Hierna volgt jaarlijks een controle van het MRA-apparaat.

Slaapadviezen:

Probeer uw kauwspieren ook ’s nachts zo veel mogelijk te ontspannen

Zorg voor een goed bed en een rustige, goed geventileerde donkere kamer

Ontspan u voor het slapen gaan. Bouw uw dag af, vermijd ongeveer een uur voor het slapen gaan inspannende geestelijke en lichamelijke activiteiten

Als u kleine kinderen hebt, probeer dan ten minste één nacht per week door te slapen.

Nuttig geen zware maaltijden na zeven uur ’s avonds

Vermijd cafeïne (koffie, thee, cola, chocola) na zeven uur ’s avonds

Gebruik alcohol niet als ‘slaapmutsje’