Afspraken

Consult

Het eerste consult is vooral gericht op het vaststellen van een diagnose. Er wordt een anamnese afgenomen en er vindt een klinisch en röntgenologisch onderzoek plaats. Na diagnosestelling zal het behandelplan aan uw patiënt worden voorgelegd. Uw patiënt wordt uitvoerig voorgelicht over: risico‚Äôs, prognose, kosten, eventuele nabehandeling, alternatieven.

Behandeling

Voor de intake wordt 1,5 uur gereserveerd. In de voorkomende gevallen dat in deze tijd de behandeling niet afgerond kan worden, wordt een vervolgafspraak gemaakt. Indien behandeling zal volgen, wordt er bij de zorgverzekeraar een aanvraag machtiging worden ingediend. Met sommige verzekeraars is er een contract afgesloten en kan direct tot behandeling worden overgegaan.

Rapportagebrief

Na de intake sturen we u een verslag van het eerste consult en behandelvoorstel. Ook wanneer de patiënt na het consult afziet van behandeling stellen we u hiervan op de hoogte middels een brief.

Indien de patiënt bij ons is afbehandeld, zult u van ons een afbehandelbrief ontvangen.

Correspondentie kan analoog of digitaal.